Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Професійні спілки та їх об'єднання, які діяли на території України, зобов'язані у шестимісячний термін з часу набрання чинності цим Законом пройти легалізацію відповідно до цього Закону без стягнення реєстраційного збору.

3. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після опублікування Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності":

  • подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Закону;
  • привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;
  • забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА                                                                                          м. Київ, 15 вересня 1999 року N 1045-XIV

( Джepeло документа - http://zakon1.rada.gov.ua )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публiкацiї документа:

Голос України вiд 05.10.1999
Урядовий кур'єр вiд 06.10.1999
Офіційний вісник України вiд 08.10.1999 - 1999 р., № 38, стор. 2, код акту 10925/1999
Відомості Верховної Ради України вiд 12.11.1999 - 1999 р., № 45, стаття 397